CÔNG TRÌNH MĂNG NON

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Học luôn đi đôi với hành. Với định hướng trong CTGDPT 2018 cần tạo môi trường cho học sinh trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, Liên đội kết hợp GVCN các khối lớp xây dựng mô hình vườn rau của em.CT MĂNG NONa

CT MĂNG NON

CT MĂNG NONb

CT MĂNG NONc

CT MĂNG NONe

CT MĂNG NONd

CT MĂNG NONg