Thông báo tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Theo kế hoạch, nhà trường Tiểu học Chu Văn An thông báo kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 bắt đầu từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021. Phụ huynh nhớ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mục 1 đã niêm yết. Trân trọng!