TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN SỬ DỤNG PPDH VÀ KTDH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT HỌC SINH

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 23, 24 tháng 1 năm 2021 tập thể giáo viên trường TH Chu Văn An thảo luận, chia sẻ về sử dụng PPDH và KTDH phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
SHCM

SHCM1

SHCM2

SHCM3

THCM LSĐL

SHCM4