TINH THẦN THỂ THAO VỚI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Với tinh thần khỏe để học tập, khỏe góp phần bảo vệ Tổ quốc, trường TH Chu Văn An luôn chú trọng cho học sinh rèn luyện thân thể, tập luyện thể thao. Đội tuyển thể thao tham gia Hội khỏe phù đổng huyện Cư Jút cùng tinh thần giao lưu học hỏi, nỗ lực thi đấu hết mình. Kết quả đạt được của các em là minh chứng cho sự cố gắng luyện tập tích cực.
HỘI KPĐ13
Ra quân với tinh thần “thắng không kiêu – bại không nản”
HỘI KPĐ3

HỘI KPĐ2

HỘI KPĐ1

HỘI KPĐ

HỘI KPĐ4

HỘI KPĐ5

HỘI KPĐ6

HỘI KPĐ9

HỘI KPĐ8

HỘI KPĐ7

HỘI KPĐ10

HỘI KPĐ11

HỘI KPĐ12